www.Gotik-Romanik.de

Nidarosdomen, Trondheim
Nidaros domkirke


Click on photos for larger size.

Foto akpool.de.jpg
Foto akpool.de
       
Lichfield, Photo by Nina Aldin Thune on Wikipedia.jpg
Lichfield Cathedral,
Photo by Nina Aldin Thune
 on Wikipedia
 
Photo 5 by Ukjent on Wikipedia.jpg
Photo by Ukjent
on Wikipedia
 
 
Nidarosdomen, Contest entry by Olaf Nordhagen for restoration of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. (1907), Wikipedia.png
Nidarosdomen,
Contest entry by Olaf Nordhagen
 for restoration of Nidaros Cathedral,
(1907), Wikipedia
Nidarosdomen, Drawing by Nils Rydjord (1907) after plans by Chr. Christie (1906).png
Nidarosdomen,
Drawing by Nils Rydjord (1907)
 after plans by Chr. Christie (1906)
 
 
Photo on idi.ntnu.no.jpg
Photo on idi.ntnu.no
 
 

Nidarosdomen, photo by roarlor1 on flickr.jpg
Nidarosdomen,
photo by roarlor1 on flickr
Photo by Martin Eian on Flickr.jpg
Photo by Martin Eian on Flickr
 
Nidarosdomen, photo by brianbge on flickr.jpg
Nidarosdomen,
photo by brianbge on flickr
Photo 2 by Topguy on Flickr, HDR,.jpg
Photo by Topguy on Flickr
 
       
Photo 4 by charles_gibault on Flickr.jpg
Photo by charles_gibault on Flickr
 
Photo by orvars on Flickr.jpg
Photo by orvars on Flickr
 
Photo 3 by charles_gibault on Flickr.jpg
Photo by charles_gibault
on Flickr
Photo by Andreas Solberg on Flickr.jpg
Photo by Andreas Solberg
 on Flickr
       
Photo 2 by neratema on Flickr.jpg
Photo by neratema
 on Flickr
Nidarosdomen, photo by Mia on flickr.jpg
Nidarosdomen,
photo by Mia on flickr
Photo 2 by oztrailia de.jpg
Photo by oztrailia.de
 
Nidarosdomen, photo by Akbe on flickr.jpg
Nidarosdomen,
 photo by Akbe on flickr
Blick von SO, Photo by Milan Kuminowski on Flickr.jpg
Blick von SO,
Photo by Milan Kuminowski
on Flickr
Photo by Andy on Flickr.jpg
Photo by Andy on Flickr
 

Photo by Brother Rewd on Flickr.jpg

Photo by Brother Rewd
 on Flickr
Photo by neratema on Flickr.jpg
Photo by neratema on Flickr
 
 
Photo 2 by bussesven on Flickr.jpg
Photo by bussesven on Flickr
 
 
Photo 2 by charles_gibault on Flickr.jpg
Photo by charles_gibault
on Flickr
 
Foto 2 Adrien Mortini, structurae.de.jpg
Foto  Adrien Mortini,
 structurae.de
 
 
 
Photo 2 by Brother Rewd on Flickr.jpg
Photo by Brother Rewd on Flickr
 
Photo 2 by Krusha on Flickr, HDR.jpg
Photo by Krusha on Flickr
 
Photo 2 by Eugen Kusch.jpg
Photo by Eugen Kusch
 
Foto 3 Adrien Mortini, structurae.de.jpg
Foto Adrien Mortini,
structurae.de
Photo 2 on skyscrapercity com.jpg
Photo on skyscrapercity.com
 
Photo by charlie cravero on Flickr.jpg
Photo by charlie cravero on Flickr
 
Photo by bussesven on Flickr.jpg
Photo by bussesven on Flickr
 
Photo on trinity.edu.jpg
Photo on trinity.edu
 


Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling Midtbyen,Nidarosdomen, Trondheim.jpg
Bildet er hentet
 fra Nasjonalbibliotekets bildesamling
Midtbyen,Nidarosdomen,
Trondheim
Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling Midtbyen,Nidarosdomen, Trondheim,2.jpg
Bildet er hentet
fra Nasjonalbibliotekets
bildesamling Midtbyen,
Nidarosdomen,
Trondheim
Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling Midtbyen,Nidarosdomen, Trondheim,.jpg
Bildet er hentet
fra Nasjonalbibliotekets
 bildesamling Midtbyen
Nidarosdomen, Trondheim
Foto hippostcard.com.jpg
Foto hippostcard.comFoto Torbjornlarssen, tripadvisor.com.jpg
Foto Torbjornlarssen,
tripadvisor.com
Foto Jan S.V., tripadvisor.jpg
Foto Jan S.V.,
 tripadvisor
Foto Looking_for_charme, Tripadvisor.com,2.jpg
Foto Looking_for_charme,
Tripadvisor.comg
Foto Looking_for_charme, Tripadvisor.com.jpg
Foto Looking_for_charme
 Tripadvisor.com
   


Photo by gregharald on Flickr.jpg

Photo by gregharald on Flickr

Photo by Kjetil N on photosight.org.jpg

Photo by Kjetil N on photosight.org

Photo on skyscrapercity.com.jpg

Photo on skyscrapercity.com
       


Photo 25 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
 on pbase.co
Photo 27 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
on pbase.com
Photo 22 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
 on pbase.com
       
Photo Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NDR, khm.uio.no.jpg
Photo Nidaros Domkirkes
 Restaureringsarbeider, NDR,
khm.uio.no
Hoyalteret, Photo 3 by Ukjent on Wikipedia.jpg
Hoyalteret,
 Photo by Ukjent
Nidarosdomen, photo by June on flickr.jpg
Nidarosdomen,
photo by June
 on flickr
Photo 3 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
on pbase.com
 
       
Photo 5 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
on pbase.com
Nidaros, Foto  Nina Aldin Thune, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
Foto Nina Aldin Thune, Wikipedia
Foto Torbjornlarssen, tripadvisor.com,2.jpg
Foto Torbjornlarssen,
 tripadvisor.com
 
       
Kvinnenes minnekapell, Photo 6 by Ukjent on Wikipedia.jpg
Kvinnenes minnekapell,
 Photo by Ukjent on Wikipedia
 
St. Olavs kapell, Photo 2 by Ukjent on Wikipedia.jpg
St. Olavs kapell,
 Photo by Ukjent on Wikipedia
 
Photo 15 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
 on pbase.com
 
Photo 24 by Jens-Chr. Strandos on pbase.com.jpg
Photo by Jens-Chr. Strandos
 on pbase.com
 


Nidarosdomen, 02.jpg  
Foto Ukjent, ajapaik.ee.jpg
Foto Ukjent, ajapaik.ee
Nidarosdomen. Zwischenablage03.jpg Nidarosdomen um 1830, Mathias F. Dalager, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen um 1830,
Mathias F. Dalager,
Wikipedia
Nidarosdomen Westfassade vor dem Wiederaufbau, Riksantikvaren, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen Westfassade
vor dem Wiederaufbau,
 Riksantikvaren, Wikipedia
Nidaros domkirkes vestfront. Bildet har ukjent fotograf og er ikke datert, men vi vet at bildet er tatt for 1888.jpg
Nidaros domkirkes vestfront.
 Bildet har ukjent fotograf
 og er ikke datert,
 men vi vet at bildet er tatt for 1888
West front of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Etching by August Meyer, 1839. Wikipedia.png
West front of Nidaros Cathedral,
Trondheim, Norway.
Etching by August Meyer, 1839.
 Wikipedia
Nidarosdomen, Westfassade 1661, Jacob Maschius, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
Westfassade 1661, Jacob Maschius,
Wikipedia
Nidarosdomen pa slutten av 1800-tallet, Foto Erik Olsen.jpg
Nidarosdomen pa slutten
 av 1800-tallet,
 Foto Erik Olsen
Nidarosdomen 1857, photo by Foto Mathias Hansen on flickr.jpg
Nidarosdomen 1857,
photo by Foto Mathias Hansen on flickr

Photo oldbookillustrations.com,.jpg  
'Epos plan' for restoration of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway, as drawn by Olaf Nordhagen (d. 1925) in 1914.png
'Epos plan' for restoration
 of Nidaros Cathedral, Trondheim,
 Norway, as drawn
by Olaf Nordhagen
(d. 1925) in 1914
Nordhagens Eposutkast fra 1915 som brot helt med tidligere utkast og dannet foranledningen for den sakalte systemstriden som lammet restaureringen i et tiar..jpg
Nordhagens Eposutkast fra 1915
 som brot helt med tidligere utkast
 og dannet foranledningen
 for den sakalte systemstriden
 som lammet restaureringen i et tiar
Nidarosdomen, Westfassade 1930.jpg
Nidarosdomen,
Westfassade 1930

Nidarosdomen, Nordisk familjebok (1876-1926), Projekt Runeberg, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
Nordisk familjebok
 Projekt Runeberg,
Wikipedia
Nidarosdomen, ca. 1860, Photo by kinasko on Flickr.jpg
Nidarosdomen,
 ca. 1860,
Photo by kinasko on Flickr
 
Nidarosdomen, ca. 1890, photo on kildenett.no.jpg
Nidarosdomen,
ca. 1890,
photo on kildenett.no


       
Nidarosdomen, Xylograph of Chr. Christies plan for restoration of Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Published in O. Krefting 1885, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
 Xylograph of Chr. Christies
 plan for restoration of Nidaros Cathedral,
Trondheim, Norway.
Published in O. Krefting 1885,
 Wikipedia
 
 
 
       
Nidarosdomen, Altarpiece at Nidaros Cathedral in the 1770's, by G. Schoning, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
Altarpiece at Nidaros Cathedral
 in the 1770's, by G. Schoning,
Wikipedia

 
Nidarosdomen, Plan for decoration of the octogon in Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway. Drawing by Hans Michelsen, c. 1840. Published in Danbolt 1997, Hans Michelsen, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
 Plan for decoration of the octogon
 in Nidaros Cathedral,
Trondheim, Norway.
Drawing by Hans Michelsen,
 c. 1840. Published in Danbolt 1997
Hans Michelsen, Wikipedia

Nidarosdomen, Chorraum 1848, Blick zum Oktogon, Joachim Frich, Wikipedia.jpg
Nidarosdomen,
Chorraum 1848,
 Blick zum Oktogon, Joachim Frich,
 Wikipedia 
Plan av Trykt hos Jens Christensen Winding (Trondheim, 1762), Wikipedia.jpg
Plan
av Trykt hos
 Jens Christensen Winding
(Trondheim, 1762), Wikipedia
Nidarosdomen, snl.no.jpg
Nidarosdomen,
snl.no
Grundriss aus pilegrim.info.jpg
Grundriss aus pilegrim.info
Grundriss on Wikipedia.jpg
Grundriss on Wikipedia
Rekonstruktion, c. 1070-1140, von Gerhard Fischer.jpg
Rekonstruktion,
c. 1070-1140,
 von Gerhard Fischer
Rekonstruktion, c. 1140-1190,  von Gerhard Fischer.jpg
Rekonstruktion,
 c. 1140-1190,
 von Gerhard Fischer
Rekonstruktion, c. 1210-1235, von Gerhard Fischer.jpg
Rekonstruktion,
c. 1210-1235,
von Gerhard Fischer
Rekonstruktion, c. 1235-1260 von Gerhard Fischer.jpg
Rekonstruktion,
 c. 1235-1260
 von Gerhard Fischer
 

Grundriss, Chor und Querhaus, Zeichnung aus Gerhard Fischer, Trondheim, II.jpg
Grundriss, Chor und Querhaus,
Zeichnung aus Gerhard Fischer,
 Trondheim, II


Nidarosdomen, Wikipedia

Rekonstruktion, Ostteil, von Christie, aus Gerhard Fischer, Trondheim, II, Pl. XII.jpg
Rekonstruktion, Ostteil,
von Christie, aus Gerhard Fischer,
 Trondheim, II, Pl. XII
Nidarosdomen, Rekonstruktion einer Wand anhand von Truemmersteinen, Christie um 1903, Wikipedia.png
Nidarosdomen,
 Rekonstruktion einer Wand
 anhand von Trümmersteinen,
 Christie um 1903,
Wikipedia
Rekonstruktion, Schnitt, von Christie, aus Gerhard Fischer, Trondheim, II, Pl. XVIII.jpg
Rekonstruktion,
Schnitt, von Christie,
aus Gerhard Fischer, Trondheim,
 II, Pl. XVIII
Rekonstruktion, aus Gerhard Fischer, Trondheim, Bd. II, Pl. XIV.jpg
Rekonstruktion,
 aus Gerhard Fischer,
Trondheim, Bd. II, Pl. XIV
 

 

 
Foto criticalband.wordpress.com,.jpg
Foto criticalband.wordpress.com
Photo Köpings museum, digitaltmuseum.se.png
Photo Köpings museum,
digitaltmuseum.se
Nidarosdomen, i.redd.it.jpg
Nidarosdomen, i.redd.it
Nidarosdomen, snl.no,2.jpg
Nidarosdomen,
 snl.no

 

Zeichnung von J. Mathisen, aus Gerhard Fischer, Trondheim, Bd. II, S. 428.jpg
Zeichnung von J. Mathisen,
aus Gerhard Fischer, Trondheim,
 Bd. II, S. 428

 

Nidarosdomen, Zeichnung von J. Mathiesen (Wikipedia).jpg
Nidarosdomen,
Zeichnung von J. Mathiesen
(Wikipedia)

 

 

J. Mathisens reconstruction,
illustration Per Storemyr, perstoremyr.files.wordpress.com
Lenker > https://perstoremyr.files.wordpress.com.pdf (no)

 

 

Plansje, Illustrator Bard Sagfjaera on kildenett.

 

Nordfasaden, image by Per Storemyr, perstoremyr.files.wordpress.com
Link > https://per-storemyr.net

 

Lenker > Nidarosdomen.no (norsk)

Lenker > Wikipedia (norsk)

Lenker > http://kunsthistorie.com/wiki/index.php/Nidarosdomen (norsk)

Lenker > nn.wikipedia.org/wiki/Restaureringa_av_Nidarosdomen (norsk)

Lenker > Wikipedia (dansk)

Lenker > Wikipedia (de)

Lenker > Wikipedia (es)

Lenker > Wikipedia (en)

Lenker > www.sacred-destinations.com (en)

Lenker > Wikipedia (it)

Lenker > www.gonorway.no (en)

Lenker > http://www.kildenett.no

Lenker > Jens-Chr. Strandos on pbase.com (Fotos)

Lenker > Flickr images tagged with Nidarosdomen Trondheim (Fotos)

Lenker > Architectural drawings of the Nidaros Cathedral (Wikipedia)

Lenker > Floor plans of the Nidaros Cathedral (Wikipedia)

Lenker > Interior_of_Nidaros_Cathedral (Wikipedia)

Lenker > https://snl.no/Nidarosdomen (no)

Lenker > https://www.trondheim.no/nidarosdomen (no)

Lenker > https://perstoremyr.files.wordpress.com.pdf (no)

Lenker > www.youtube.com (Video 1)

Lenker > www.youtube.com (Video 2)

 

retur > www.Gotik-Romanik.de < back

 

 

besucherzaehler-homepage

 

 

https://www.cec-promotions.de/